Vårt hållbarhetsarbete

Vi på Bodensia vill göra skillnad genom att skapa mindre miljöpåverkan i hela värdekedjan. Det innebär bland annat att vi kastar mindre avfall, gör av med mindre energi, reducerar vattenförbrukningen etc. 

Förutom det har vi också valt att lyfta hållbarhetstänket på lunch och à la carte genom nära samarbeten med lokala producenter. 

Varje år fastställer vi nya mål för vårt miljöarbete inom följande områden: vatten, energi, avfall, transport och kemikalier.

På varje hotell har vi en miljökoodinator som kontinuerligt följer upp arbetet. Centralt har vi tre personer som hela tiden säkerställer nivå och kompetens. Samtliga hotell revideras fortlöpande minst vart tredje år.

Alla Nordic Choice hotell är idag certifierade enligt miljöstandarden ISO 14001. I fokus ligger energi, vatten, avfall, kemikalier och transport. Varje dag, året om på alla hotell.

Sedan år 2000 har vi arbetat målinriktat mot att energieffektivisera våra hotell. Sedan 2003 har energiförbrukningen gått ner mer än 1/5. 4/5 av våra hotell använder sig av 100% förnybar elektricitet med ursprungsgaranti från ishavskraft. Elen kommer endast från vatten-, sol-, vind-, vågkraft, geoenergi eller biomassa.