Check-in date cannot be in the past!
Check-out date has to be after check-in date!
{{ numGuests }} gäst gäster

Vårt miljöarbete

Barns största rädsla inför framtiden är miljöförstöringen - så får det inte vara!

Att minska miljöpåverkan är en av våra absolut viktigaste uppgifter.

Vår verksamhet ska därför skapa minsta möjliga miljöpåverkan i hela värdekedjan. Detta genom att kasta mindre avfall, göra av med mindre energi, reducera vattenförbrukningen och minimera användningen av kemikalier.

Vi delar en tradition och en kultur för att göra mer än det som förväntas av oss - för gästerna, vår personal, samhället och miljön.

Varje år fastställer vi nya mål för vårt miljöarbete inom följande områden: vatten, energi, avfall, transport och kemikalier.

På varje hotell har vi en miljökoodinator som kontinuerligt följer upp arbetet. Centralt har vi tre personer som hela tiden säkerställer nivå och kompetens. Samtliga hotell revideras fortlöpande minst vart tredje år.

Alla Nordic Choice hotell är idag certifierade enligt miljöstandarden ISO 14001. I fokus ligger energi, vatten, avfall, kemikalier och transport. Varje dag, året om på alla hotell.

Sedan år 2000 har vi arbetat målinriktat mot att energieffektivisera våra hotell. Sedan 2003 har energiförbrukningen gått ner mer än 1/5. 4/5 av våra hotell använder sig av 100% förnybar elektricitet med ursprungsgaranti från ishavskraft. Elen kommer endast från vatten-, sol-, vind-, vågkraft, geoenergi eller biomassa.